خانه برچسب‌ها زندگی پای

برچسب: زندگی پای

آنگ لی درباره بد رفتاری با ببر فیلم “زندگی پای” پاسخ...

آنگ لی به سوالاتی که در تایوان و فیلیپین درباره چگونگی ساخته شدن فیلم "زندگی پای" و آنچه برای حیوانات فیلم در زمان ساخته...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه