خانه برچسب‌ها زندان لاکان

برچسب: زندان لاکان

اعدام انسان در زندان مرکزی شهرستان رشت مجددا آغاز شد

از آغاز هفته گذشته شنبه ۱۳ـ ۲ـ ۹۳ تا پایان هفته پنجشنبه ۱۷ـ ۲ـ ۹۳ پنج تن در زندان مرکزی شهرستان رشت (لاکان) بر...

اعدام دو تن در زندان مرکزی استان گیلان (لاکان)

بنا به گزارش رسیده به خبرنامه ملّی ایرانیان؛ روز شنبه ۲۶ـ ۱۱ـ ۹۲ دو تن در زندان مرکزی شهرستان رشت بر چوبه دار جان...

هفت زندانی در زندان لاکان اعدام شدند

بامداد شنبه  5ـ ۱۱ـ ۹۲ زندان لاکان قتلگاه بود. بنا به گزارش دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از ایران؛ بامداد امروز شنبه 5ـ ۱۱ـ ۹۲ در...

اعدام سه تن در زندان لاکان

بنا به گزارشات دریافتی خبرنامه ملّی ایرانیان از ایران سه تن در زندان لاکان اعدام شدند. صبح شنبه ۲ـ ۹ـ ۹۲ سه تن به اتهام...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه