خانه برچسب‌ها زندان قزلحصار

برچسب: زندان قزلحصار

دو نفر از اعتصاب کنندگان زندان قزلصار به بطور بیهوشی به...

0
در٦٤ امين روز اعتصاب غذای چهار زندانی عقيدتی اهل سنت در زندان قزلحصار ، دو تن از زندانيان در بيهوشی کامل به خارج از...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه