خانه برچسب‌ها زندان زنان زنجان

برچسب: زندان زنان زنجان

فریاد نرگس محمدی از زندان زنجان: در برابر احکام اعدام سکوت...

نرگس محمدی خود یکی از پیشگامان مخالفت با مجازات اعدام است که به دلیل فعالیت در کمپین لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) در...

اخذ آخرین دفاع از نرگس محمدی در داخل زندان زنجان

چهار اسفند ماه ۱۳۸۹ شش اتهام جدید در دو پرونده به نرگس محمدی تفهیم شد. متعاقب آن ۱۶ اردیبهشت بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان جهت اخذ آخرین دفاع از وی به بند زنان زندان زنجان مراجعه نمود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه