خانه برچسب‌ها ریه

برچسب: ریه

نیاز فوری نرگس محمدی به مرخصی استعلاجی برای درمان بیماری

سه، چهار ماه پیش پس از عکس‌برداری از ریه نرگس متوجه توده‌ه‌ای شدند که می‌تواند خطرناک باشد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه