خانه برچسب‌ها ریزفسیل چند سلولی

برچسب: ریزفسیل چند سلولی

پیدا شدن یک ریزفسیل چند سلولی به قدمت بیش از یک...

تصور می شود که حدود 800 میلیون سال پیش همه چیز با ظهور حیوانات چند سلولی قبل از تنوع سریع در "انفجار کامبرین" که حدود 540 میلیون سال پیش رخ داده، هیجان انگیزتر شده است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه