خانه برچسب‌ها روهینگیا

برچسب: روهینگیا

روهینگیا رهایمان نمی کند؛ هر شکلی از ظلم، نسبت به هر...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) هر کس به طریقی اعتراضات اش را می تواند...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه