خانه برچسب‌ها رادیو فرانسه

برچسب: رادیو فرانسه

بایدن یک ناتوان جسمی و ذهنی است! بقلم بانو محترم مومنی...

0
ژنرال های بازنشسه ارتش آمریکا، او را ناتوان جسمی و ذهنی معرفی می کنند. تقریبا پس از پنج ماه که از انتخابات ریاست جمهوری...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه