خانه برچسب‌ها دیکتاتوری جمهوری

برچسب: دیکتاتوری جمهوری

اردوغان عجب بلائی بر سر خودش و ترکیه آورد؟!

2
وقتی که لزوم مقایسه میان حکومت پادشاهی با حاکمیت جمهوری در کشوری پیش بیاید؛ بدون تردید در آن شرایط ، حکومت پادشاهی را، بر...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه