خانه برچسب‌ها دیاکو قادری

برچسب: دیاکو قادری

نشست مجلس موسسان نظام فدرال دمکراتیک روژاوا- شمال سوریه

0
گزارشگر آزاد و همراه خبرنامه ملی ایرانیان دیاکو قادری گزارش نمود؛ مجلس مؤسسان نظام فدرال دمکراتیك روژاوا و شمال سوریه نخستین جلسه رسمی خود...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه