خانه برچسب‌ها دکتر کریم سنجابی

برچسب: دکتر کریم سنجابی

دعوت حزب توده به قیام مسلحانه برای برانداختن دولت دکتر بختیار

در روز سیزدهم بهمن، روزنامه اطلاعات نوشت: «کمیته اجرایی حزب توده ایران خواستار مبارزه مسلحانه برای برانداختن دولت بختیار شده است.» حزب توده ایران...

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام...

در سالهای ١٣۵۶ و ١٣۵٧، در دورانی که این امور در جریان بود جبهه ملی، به دنبال فترتی که در نتیجه ی استعفای همه...

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام...

اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس و ولایت فقیه آیت الله خمینی اما همه ی اینها تنها می تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی...

نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام...

به مناسبت بیست و پنجمین سال قتل شاپور بختیار بلغارهای مصب رودخانه ولگا رسم شگفتی دارند که موجب تفسیرهای غریب تری هم گشته است. هنگامی که کسی را...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه