خانه برچسب‌ها دکتر کاوه احمدی

برچسب: دکتر کاوه احمدی

خون بازی تندروهای اسرائیلی و فلسطینی تمام شد؟ بازی دو سر...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اول: پیروز شدید؟ آن هم با این همه کشته...

یمن هنوز در موقعیت برد-برد؛ الگوی دولت-ملت خاورمیانه فردا را امروز...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز یمن اولین آزمون دموکراتیک را در عرصه سیاسی با...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه