خانه برچسب‌ها دکتر منوچهر جمالی

برچسب: دکتر منوچهر جمالی

سیاسی شدن یا خرد ورزیدن؟

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند (حافظ) حافظ عاشق مردم بود و بانگ عشق...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه