خانه برچسب‌ها دکتر عبدالمجید ارفعی

برچسب: دکتر عبدالمجید ارفعی

گفت‌و‌گو با تنها مترجم ایرانی فرمان کوروش: با شهرت دادگری سرزمین‌ها...

0
گفتم: استاد! خبری ازتان نیست؟ نگاهی معنادار انداخت و بخشی از شعرِ «جمال‌الدین محمد پسر عبدالرزاق اصفهانی»، شاعر سدهٔ ششم را به آرامی ‌و...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه