خانه برچسب‌ها دکتر سحابی

برچسب: دکتر سحابی

۶ بهمن ۱۳۴۱؛ رفراندوم انقلاب شاه و ملت

شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی قوانین انقلاب شاه و مردم را بر اساس منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در دی ماه...

پیام خمینی به کارتر: ارتش از بختیار پیروی نکند؛ روایتی...

0
وارن زیمرمن از دیپلمات‌های ارشد سفارت آمریکا در فرانسه بود که در مدت اقامت خمینی در نوفل‌لوشاتو، پنج بار با ابراهیم یزدی دیدار کرد....

شورش ۱۳۵۷ در آئینه مطبوعات؛ شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۵۷ـ اختصاصی...

0
جمعه 22 دیماه روزنامه منتشر نشد سرتیتر روزنامه ها مردم دانشگاه ها را باز کردند سنجابی: تعداد شهدای دانشگاه بیسابقه است بختیار: به مرحله خطرناکی رسیده ایم آمریکا خواستار...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه