خانه برچسب‌ها دکتر حسابی

برچسب: دکتر حسابی

هشتاد سال پیش در چنین روزی قانون تأسیس دانشگاه تهران تصویب...

0
در روز ۸ خرداد ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی قانون تاسیس دانشگاه تهران را تصویب کرد. به موجب این قانون از مدارس عالی آن زمان از...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه