خانه برچسب‌ها دهکده

برچسب: دهکده

دهکده های سالمندی در راه است

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: بخش خصوصی با افزایش جمعیت سالمندی در کشور به سمت راه اندازی دهکده های بازنشستگی یا سالمندی...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه