خانه برچسب‌ها دنیا جعفری

برچسب: دنیا جعفری

خانواده بهمن جعفری: گلوله بر قلبش نشست گفتند بگویید تصادف کرده

0
خانم جعفری گفت که به خانواده او اجازه نداده اند پیکر بهمن را در دارالرحمه شیراز به خاک بسپارند و خانواده به ناچار در قبرستانی خارج از شیراز او را به خاک سپرده اند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه