خانه برچسب‌ها دمیس روسس

برچسب: دمیس روسس

دمیس رو سس خواننده و نوازندۀ پر آوازۀ یونانی در گذشت

خوانندۀ سر شناس و موفق بویژه در دهۀ هفتاد، دمیس رو سس، که با پیوستن به گروۀ راک "آفرودیت چایلد" شهرتی گسترده و جهانی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه