خانه برچسب‌ها دشت سالزبری ویلتشر

برچسب: دشت سالزبری ویلتشر

کشف معمای بنای مرموز استون هنج

0
یافته‌های جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل دقیق تعداد و موقعیت سنگ‌هایی است که سایت را تشکیل می‌دهند، و همچنین مقایسه با دیگر سیستم‌های تقویم باستانی که ممکن است بر سازندگان استون هنج تأثیر گذاشته باشد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه