خانه برچسب‌ها دریادار سیاری

برچسب: دریادار سیاری

ترور شخصیت دریادار سیاری و سیاری‌ها توسط رسانه‌های دولتی و معلوم‌الحال؛...

این دو تصویر را ببینید تا در جریان پروژه ترور رسانه‌ای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار بگیرید.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه