خانه برچسب‌ها دانشگاه سوربن

برچسب: دانشگاه سوربن

بخش فارسی صدای آمریکا و ماجرای دکترای ستاره درخشش از دانشگاه...

حدود یک سال پیش با خبر شدم که  به دلیل گزارش هایی علیه مدرک تحصیلی ادعایی خانم ستاره درخشش از فرانسه ،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه