خانه برچسب‌ها دادگاه نمایشی

برچسب: دادگاه نمایشی

اخذ آخرین دفاع از نرگس محمدی در داخل زندان زنجان

چهار اسفند ماه ۱۳۸۹ شش اتهام جدید در دو پرونده به نرگس محمدی تفهیم شد. متعاقب آن ۱۶ اردیبهشت بازپرس شعبه دو دادسرای زنجان جهت اخذ آخرین دفاع از وی به بند زنان زندان زنجان مراجعه نمود.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه