خانه برچسب‌ها دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

برچسب: دادسرای فرهنگ و رسانه تهران

محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی به دادسرای فرهنگ احضار شد

به گزارش کانال امتداد محمد حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی به دادسرای فرهنگ احضار شد. این احضاریه توسط...

دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد

بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه