خانه برچسب‌ها خمینی صدام

برچسب: خمینی صدام

دیدگاه دکتر شاپور بختیار در مورد جنگ ایران و عراق؛ به...

به عقیدهٔ دکتر شاپور بختیار در آن زمان کشور در شرایط حساسی قرار گرفته بود. دکتر بختیار بر این باور بود که از یک...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه