خانه برچسب‌ها خروج انگلستان

برچسب: خروج انگلستان

ماندن یا نماندن، مسأله این نیست؛ “چگونه ماندن”، مسأله این است

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز (ssf) تحلیلی بر همه پرسی اخیر مردم انگلستان ما شاهد...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه