خانه برچسب‌ها خردگرائی

برچسب: خردگرائی

با چنین تدبیری همه مشکلات مردم ایران حل می شوند!! محترم...

مردم هر سرزمینی از زمان به وجود آمدن پدیده شهر نشینی در دیارشان، در هر جامعه ای از آن مملکت که حضور داشته باشند؛...

سیاسی شدن یا خرد ورزیدن؟

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند (حافظ) حافظ عاشق مردم بود و بانگ عشق...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه