خانه برچسب‌ها خردورزی

برچسب: خردورزی

سیاسی شدن یا خرد ورزیدن؟

گفتم گره نگشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند (حافظ) حافظ عاشق مردم بود و بانگ عشق...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه