خانه برچسب‌ها حمیدرضا خروس

برچسب: حمیدرضا خروس

علیرضا شیر محمدعلی زندانی سیاسی ۲۱ ساله‌ در زندان فشافویه جان...

1
علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی ۲۱ ساله و تک فرزند در تاریخ ۲۴ تیرماه ۹۷ بازداشت شد و پس از ۳۶ روز انفرادی به اندرزگاه ۱۱ در تیپ یک زندان فشافویه منتقل شد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه