خانه برچسب‌ها حفاظت خامنه ای

برچسب: حفاظت خامنه ای

علت نگرانی مسئولین حفاظت علی خامنه ای به هنگام نماز بر...

نگرانی مسئولین حفاظت آقای خامنه ای به دلیل قطع ارتباط دستگاهی است که مدتی است در سینه ایشان کار گذاشته اند. اگر توجه کنید...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه