خانه برچسب‌ها حسن روخانی

برچسب: حسن روخانی

سیل چو بگرفت، سد نشاید بست! بقلم بانو محترم مومنی روحی

0
بیشتر ایادی نظام وحشت آفرین جمهوری ننگین آخوندی به این قضیه پی برده اند؛ که حاکمیت و رژیم پلیدشان در حال جان دادن است....

تعیین مهلت برای شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر

0
حسن روحانی، بعد از نزدیک به ۱۸ ماه، نهایتا به موضوع حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ورود کرد و با این...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه