خانه برچسب‌ها حسن جوانی

برچسب: حسن جوانی

به وخامت گراییدن وضعیت جسمی زندانی سیاسی دهه ۶۰ در هشتمین...

به گزارشات رسیده  اعتصاب غذای زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی که در زندان بندرعباس در تبعید می باشد در اعتراض به شرایط قرون...

اعتصاب غذای زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی در اعتراض به...

0
بنابه گزارشات رسیده زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی که در زندان بندرعباس تبعید می باشد در اعتراض به شرایط قرون وسطایی زندان دست...

انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ به ساختمان متروکه و کاملا ایزوله...

0
بنابه گزارشات رسیده انتقال زندانی سیاسی دهه ۶۰ تبعیدی در زندان مرکزی بندرعباس به سلول ایزوله شده در منطقه متروکه به منظور تحت فشار...

گزارشی از یک زندانی سیاسی در مورد آخرین روزهای وبلاگ نویس...

0
گزارش ارسالی زندانی سیاسی دهه ۶۰ حسن جوانی که در زندان بندرعباس در تبعید بسر می برد در مورد روزهای آخر شهید راه آزادی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه