خانه برچسب‌ها حسن احمدی

برچسب: حسن احمدی

بازجویی غیرقانونی یک درویش در محل کار

0
آقای حسن احمدی از دراویش گنابادی استان هرمزگان روز گذشته در محل کارش مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گرفت. به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه