خانه برچسب‌ها حزب عدالت و توسعه

برچسب: حزب عدالت و توسعه

چه کسی در انتخابات استانبول می توانست تقلب کند؟ بقلم دکتر...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) اتفاق درس آموزی بود برای هر کسی. بارها و...

تحلیلی بر انتخابات ترکیه؛ گویا در انتخابات اخیر ترکیه همگان پیروز...

دکتر کاوه احمدی علی آبادی عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) همه احزاب رقیب و مخالف در ترکیه اعلام پیروزی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه