خانه برچسب‌ها حزب سیریزا

برچسب: حزب سیریزا

پیروزی تاریخی چپ رادیکال یونان در انتخابات پارلمانی

بر اساس نخستین نتایج حزب چپ رادیکال یونان، موسوم به "سیریزا"، پیروز اصلی انتخابات پارلمانی پیش از موعد این کشور شناخته شد. پی آمدهای...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه