خانه برچسب‌ها حزب دموکرات مسیحی

برچسب: حزب دموکرات مسیحی

احزاب مسیحی آلمان در پی لغو تابعیت دوگانه

0
با نزدیک شدن انتخابات آلمان شماری از اعضای بلند‌پایه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی خواهان لغو تابعیت دوگانه هستند. فرزندان مهاجران می‌توانند تحت...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه