خانه برچسب‌ها حرم ها

برچسب: حرم ها

کنایه مداح مشهور به دولت درباره تعطیلی مساجد و حرم‌ها

برخی از مسئولین وزارت بهداشت مانند آقای حریرچی جزو افرادی است که در صف اول نماز دانشگاه تهران حاضر بود، سجده شکرش اشک داشته و تا صدای صلی الله علیک یا اباعبدالله را می‌شنید هم اشک می‌ریخت.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه