خانه برچسب‌ها حاکمیت منفور

برچسب: حاکمیت منفور

دیوار و حصار گوشتی، آنهم از نوع پلیدترین آن، در اطراف...

0
یک سرزمین مستقل که اصطلاحا به آن نام کشور داده می شود. مجموعه ای از چند استان کوچک یا بزرگ است؛ که شامل چندین...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه