خانه برچسب‌ها حاکمیت ملی

برچسب: حاکمیت ملی

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

  رفتارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی ایران در طول سه دهه گذشته بخوبی نشان داده است که این رژیم برای آزادیهای فردی و...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه