خانه برچسب‌ها حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سید هادی حسینی و صدیق محمدی

برچسب: حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سید هادی حسینی و صدیق محمدی

سی روز اعتصاب غذای شش زندانی کرد سنی محکوم به اعدام...

0
یک فعال حقوق بشرمطلع گفت که شش تن از زندانیان سنی مذهب کُرد محکوم به اعدام به نامهای حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه