خانه برچسب‌ها حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سید هادی حسینی و صدیق محمدی

برچسب: حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، سید هادی حسینی و صدیق محمدی

سی روز اعتصاب غذای شش زندانی کرد سنی محکوم به اعدام...

یک فعال حقوق بشرمطلع گفت که شش تن از زندانیان سنی مذهب کُرد محکوم به اعدام به نامهای حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی،...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه