خانه برچسب‌ها جیمز باند ۲۵

برچسب: جیمز باند ۲۵

«وقتی برای مردن نیست» عنوان فیلم جدید جیمز باند شد

فوبی والر-بریج خالق «فلیبگ» یکی از نویسندگان این قسمت است. رالف فاینس و بن ویشاو نیز به عنوان M و Q دوباره بازگشته‌اند.

یک سانحه دیگر برای «جیمز باند ۲۵»

در این توئیتر آمده که کسی سر این صحنه آسیب ندید اما یکی از اعضای گروه خارج از صحنه آسیبی جزئی دید.

بازگشت نویسندگان قدیمی برای رستگاری باند ۲۵

نیل پرویس و رابرت وید برای هفتمین بار به یک پروژه جیمز باندی می‌پیوندند تا «باند ۲۵» را از خطر نابودی پس از جدایی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه