خانه برچسب‌ها جیمز باند ۲۵

برچسب: جیمز باند ۲۵

«وقتی برای مردن نیست» عنوان فیلم جدید جیمز باند شد

0
فوبی والر-بریج خالق «فلیبگ» یکی از نویسندگان این قسمت است. رالف فاینس و بن ویشاو نیز به عنوان M و Q دوباره بازگشته‌اند.

یک سانحه دیگر برای «جیمز باند ۲۵»

0
در این توئیتر آمده که کسی سر این صحنه آسیب ندید اما یکی از اعضای گروه خارج از صحنه آسیبی جزئی دید.

بازگشت نویسندگان قدیمی برای رستگاری باند ۲۵

0
نیل پرویس و رابرت وید برای هفتمین بار به یک پروژه جیمز باندی می‌پیوندند تا «باند ۲۵» را از خطر نابودی پس از جدایی...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه