خانه برچسب‌ها جهان سوم

برچسب: جهان سوم

چرا تاکنون توسعه یافته نشده ایم؟ ریشه های فرهنگی عقب ماندگی...

عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری عضو جامعه شناسان بدون مرز(ssf) طرح مسأله: طی این چند دهه بارها این طرح مسأله در قالب پرسش...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه