خانه برچسب‌ها جنگ دوم جهانی

برچسب: جنگ دوم جهانی

« جنگ » مدنی با ستمگران، افتخار آمیز است نه نفرت...

0
از چندین دهه ی پیش تا کنون، که شرایط زندگانی نسل بشر در کل جهان، برای بهره برداری شان از امکانات یک زندگی نسبتا...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه