خانه برچسب‌ها جمهوری پپلید اسلامی

برچسب: جمهوری پپلید اسلامی

حاکمیتی که رئیس قوه قضائیه اش می گوید: « قطع دست...

0
حفظ تندرستی و رعایت کردن جوانب بهداشت عمومی در هر سرزمینی، اگر یکی از مهم ترین وظایف دست اندرکاران حکومت در هر دیاری نباشد؟...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه