خانه برچسب‌ها جمهوری اسلامی اتمی

برچسب: جمهوری اسلامی اتمی

رابرت مالی: باید خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی اتمی...

0
در مقابل، طرف آمریکایی اظهار امیدواری کرد که افزایش فشارها از سوی روسیه روی جمهوری اسلامی، و اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی را مجبور کند تا به توافق هسته‌ای 2015 بازگردند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه