خانه برچسب‌ها جمله مغول

برچسب: جمله مغول

وجه تشابه ریشوهای رژیم آخوندی با ریش سفید همدان در زمان...

در دوران کودکی، از پدرم آموخته بودم؛ برای راحت به خواب رفتن، دقایقی پیش از رفتن به بستر کتاب بخوانم. این روش برایم بسیار...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه