خانه برچسب‌ها جلیل انفرادی

برچسب: جلیل انفرادی

ایرج نیری راوی وقایع بهمن ۴۹؛ خاطرات تنها بازمانده گروه سیاهکل

روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یک گروه چریکی به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل در گیلان حمله کرد. پس از آن تا ۸ اسفند، ۹ چریک جوان...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه