خانه برچسب‌ها جام‌جهانی ٢٠١٤

برچسب: جام‌جهانی ٢٠١٤

حذف نقش یوزپلنگ از پیراهن تیم ملی فوتبال

د‌‌رحالی امروز از البسه جد‌‌ید‌‌ تیم‌ملی رونمایی می‌شود‌‌ که تفاوتی آشکار د‌‌ر طرح جد‌‌ید‌‌ با لباس‌های قبلی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌. حذف طرح یوزپلنگ ایرانی با...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه