خانه برچسب‌ها تیم پزشکان

برچسب: تیم پزشکان

پزشکان و کادر درمان قهرمانان سال۲۰۲۰

0
وقتی عقرب های ساعت از شروع امسال خبر می دادند،شاید بدبین ترین انسانها نیز به ذهن شان خطور نمی کرد که نزدیک دو میلیون...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه