خانه برچسب‌ها تپه باستانی حسنلو

برچسب: تپه باستانی حسنلو

نتیجه پژوهش های باستانی شناسی در حسنلوی آذربایجان غربی: رسمیت داشتن...

0
در کشفیات از 51 قبری که از این منطقه کاوش شده مشخص است که 3 نوع اشیاء در قبرها در کنار اسکلت‌ها به دست...

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه